Jun 2, 2020   8:57 a.m.      Xénia        
University information system

Zadávání stipendií


Aplikace Zadávání stipendií poskytuje přístup do evidence stipendií jednotlivých studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stips-studentistips-pracoviste, případně jejich varianty pouze pro čtení stips-studenti-rstips-pracoviste-r.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno vyhledávací pole pro individuální dohledávání studentů, do něhož se vepíše jméno studenta nebo jeho část (minimálně 3 znaky), či jeho ID, rodné číslo. Nebo se studenti dohledají přes čárový kód karty nebo její čip pomocí čtečky. Pokud se před dohledání označí pole Omezit výběr studentů, nabídnou se kritéria (pracoviště, stav studia) pro omezení výběru. Výběrem omezujících podmínek lze zrychlit dohledávání studentů podle jména. Kliknutím na ikonu , resp. lze hromadně označit, resp. odznačit položky zvoleného kritéria. Kritérium Pracoviště obsahuje výčet fakult, na jejichž studenty má uživatel právo (většinou je to jedno pracoviště – fakulta, rektorát apod.). Aplikace si pamatuje poslední nastavení omezujících podmínek, proto je při dalším dohledávání není třeba nastavovat.

Kliknutím na tlačítko je vypsán seznam všech studentů, kteří vyhovují zadanému řetězci (v případě dohledávání podle jména), případně nastaveným kritériím. Pro snadnější orientaci jsou jména opatřena barevnou značkou symbolizující fakultu, kde studují a identifikací studia. Kliknutím na jméno se otevře aplikace Evidence stipendií, ve které probíhá vlastní zadávání stipendií.