Oct 29, 2020   11:50 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Akreditace


V UIS jsou připraveny aplikace podporující akreditaci a reakreditaci bakalářských, inženýrských a doktorských studijních programů. Pro jejich správnou funkci je nutné dodržet následující postup.

V první fázi je nutné pomocí aplikace Evidence období skladu založit akreditační sklad pro daný studijní běh a následně jej naplnit předměty. Ty se do akreditačního skladu vkládají v aplikaci Katalog předmětů, kde lze předměty založit kopií z jiného skladu nebo z některého studijního období. Předměty se kopírují včetně sylabů, nastavených atributů a vyučujících.

V další fází garanti předmětů připraví v aplikaci Akreditační podpora sylaby těchto předmětů a současně systémový integrátor ve stejné aplikaci sestaví studijní plány akreditovaných studijních programů. Práci mu zjednoduší možnost zkopírování skupin předmětů z již existujících studijních plánů.

Práci s předměty a studijními plány může sledovat garant studijního programu nebo uživatel s oprávněním akreditace-sp, které se uděluje na pracoviště nebo studijní plán, prostřednictvím aplikací v Portálu garanta studijního programu.