Jun 1, 2020   3:29 a.m.      Žaneta        
University information system

Předměty


Aplikace Akreditace umožňuje prohlížet data předmětů a studijních plánů spadajících pod studijní programy určených k akreditaci, na něž se vztahuje oprávnění uživatele. Editaci aplikace neumožňuje. Aplikace je rozdělena do několika záložek:

Záložka Předměty obsahuje seznam předmětů, které jsou zařazeny ve studijních plánech studijních programů určených k akreditaci, na něž se vztahuje oprávnění uživatele.

U každého předmětu je uveden jeho kód, název, fakulta, garant a garantující pracoviště. Mimo základní údaje o předmětu je ve sloupci Stav zobrazen stav příprav předmětu pro akreditaci. Obsah sylabu předmětu lze zobrazit pomocí ikony ve sloupci Sylabus.

Pomocí ikon ve sloupci Výstup lze sylabus exportovat do souboru ve formátech PDF nebo RTF, případně v XML struktuře dle požadavků akreditační komise. Export je možné provést i hromadně pomocí formuláře umístěného pod seznamem předmětů.

Pomocí filtru nad tabulkou je možné předměty filtrovat dle různých kritérií, případně lze seznam pomocí abecedy omezit jen na předměty jejichž název začíná zvoleným písmenem.