Jun 3, 2020   7:13 p.m.      Karolína        
University information system

Studijní plány


Záložka Studijní plány obsahuje seznam studijních plánů evidovaných v akreditačních skladech, spadajících pod studijní programy, na něž se vztahuje oprávnění uživatele nebo u kterých je uživatel garantem.

Mimo základní údaje o studijním plánu je zobrazen jeho stav připravenosti k akreditaci. Strukturu studijního plánu lze zobrazit pomocí ikony ve sloupci Operace. Pomocí ikon ve sloupci Exportovat lze vybraný studijní plán exportovat do souboru ve formátech XLS nebo RTF.

Vlastní strukturu studijního plánu připravuje systémový integrátor v aplikaci Akreditační podpora.