Sep 30, 2020   5:49 p.m.      Jarolím        
University information system

Definice pravidel politik


Aplikace Definice pravidel politik zobrazuje úplný seznam pravidel, která lze využít pro tvorbu bezpečnostních politik. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním security-a.

Seznam dostupných pravidel je zobrazen v přehledové tabulce. U každého pravidla je uveden jeho systémový identifikátor, název, případně implicitní hodnota, která se přednabízí při zařazování pravidla do bezpečností politiky (aplikace Definice bezpečnostních politik) a zda má pravidlo povinný argument či nikoliv. Ve sloupci Posouzení síly je pak uveden způsob vyhodnocení pravidla v případě jeho zařazení do více bezpečnostních politik aplikovaných na jednu skupinu uživatelů. Možnosti jsou:

  • roste s hodnotou - s rostoucí hodnotou zadaného argumentu síla pravidla roste. Při vyhodnocení pravidla se aplikuje maximum z hodnot argumentů.

    Příklad: jsou dány politiky AB aplikované na stejnou skupinu uživatelů. V každé je zařazeno pravidlo Minimální délka hesla. V politice A nabývá hodnoty 6 znaků, v politice B hodnoty 10 znaků. Síla pravidla: roste s hodnotou. Výsledná hodnota pravidla aplikovaná na skupinu uživatelů tedy bude 10 znaků.
  • klesá s hodnotou - s rostoucí hodnotou zadaného argumentu síla pravidla klesá. Při vyhodnocení pravidla se aplikuje minimum z hodnot argumentů.

    Příklad: jsou dány politiky AB aplikované na stejnou skupinu uživatelů. V každé je zařazeno pravidlo Maximální délka trvání hesla. V politice A nabývá hodnoty 720 dní, v politice B hodnoty 360 dní. Síla pravidla: klesá s hodnotou. Výsledná hodnota pravidla aplikovaná na skupinu uživatelů tedy bude 360 dní.
  • hodnoty se zřetězí - argumenty jednotlivých pravidel se ve výsledku zřetězí.

    Příklad: jsou dány politiky AB aplikované na stejnou skupinu uživatelů. V každé je zařazeno pravidlo Zakázané znaky. V politice A je nastaven znak #, v politice B znaky ;+. Síla pravidla: hodnoty se zřetězí. Výsledné pravidlo pak bude #;+.