Oct 30, 2020   3:18 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Konfigurace platby kartou


Prostřednictvím aplikace Konfigurace platby kartou lze konfigurovat, které typy poplatků lze platit kreditní kartou a stanovit maximální limity úhrad. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fin-sazebnik.

Nastavení plateb

Záložka Nastavení plateb slouží ke konfiguraci typů poplatků, které lze platit platební kartou. Pouze typy poplatků, pro které je konfigurace provedena, lze platit platební kartou.

Pro přidání nového záznamu se ve formuláři v úvodu aplikace zvolí požadovaný typ poplatku nebo kód financování (nelze vybrat zároveň poplatek a kód financování) a pracoviště. U pracovišť lze zvolit všechna pracoviště (pak je možné daný poplatek hradit platební kartou na všech pracovištích), nebo konkrétní (pak lze daný poplatek hradit platební kartou pouze na tomto pracovišti). Zadané údaje se potvrdí tlačítkem .

Pokud je možnost platby daného poplatku konfigurována pro všechna pracoviště, nemá smysl provádět jeho konfiguraci pro konkrétní pracoviště.

Aktuální konfigurace poplatků/kódů financování, pro které jsou platby platební kartou povoleny, je zobrazena v přehledové tabulce. Vždy je uveden typ poplatku/kód financování a pracoviště, pro něž je konfigurace platná. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit příslušný záznam změnit. Pokud některý z poplatků již není možné hradit platební kartou, je třeba příslušné záznamy odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nastavení limitů

Záložka Nastavení limitů slouží k nastavení minimálních a maximálních limitů pro úhrady platební kartou na zvoleném pracovišti. Nastavení limitů je nezbytné pro povolení úhrad platebními kartami.

Nový limit platby lze vložit pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí pracoviště, měna platby a výše dolního a horního limitu. Alespoň jeden z limitů musí být uveden. Limit lze nastavit obecně pro všechna pracoviště (volba všechna pracoviště), případně pro konkrétní, přičemž limit pro konkrétní pracoviště má přednost před obecným limitem. Pro každé pracoviště lze evidovat maximálně jeden záznam pro každou měnu. Není-li limit pro pracoviště nastaven a není-li definován ani obecný limit, nelze na tomto pracovišti provádět platby platební kartou. Stejně tak nelze provádět platby při nulovém limitu. Zadané údaje se potvrdí tlačítkem .

Evidované limity pro platbu jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde lze jednotlivé limity upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Označené záznamy lze stisknutím tlačítka zcela smazat.