Sep 26, 2020   1:44 p.m.      Edita        
University information system

Změna ukončení předmětu


Aplikace Změna ukončení předmětu umožňuje změnit ukončení u zapsaného/zapisovaného předmětu studenta.

Většina předmětů je ukončena zápočtem nebo zkouškou. Některé předměty mohou mít více ukončení (např. zápočet i zkoušku), a studenti si mohou vybrat, s jakým ukončením budou předmět studovat (je nutné zvolit minimálně ukončení dané studijním plánem nebo ukončení vyšší).

Dostupná ukončení zvoleného předmětu jsou zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Změna ukončení se provede označením požadované varianty ve sloupci Výběr a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Změnu ukončení studovaného předmětu lze provést pouze, pokud má daný předmět evidováno více možných ukončení (nastavuje systémový integrátor v Katalogu předmětů).