Jun 3, 2020   5:20 p.m.      Karolína        
University information system

Změna jazyka výuky předmětu


Aplikace Změna jazyka výuky předmětu umožňuje volbu jazyka, ve kterém bude student daný předmět studovat.

Některé předměty mohou být vyučovány ve více jazycích a studenti si mohou vybrat, v jakém jazyce budou předmět studovat.

Jazyky, ve kterých je zvolený předmět vyučován, jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Změna se provede označením požadovaného jazyka ve sloupci Výběr a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Změnu jazyka výuky předmětu lze provést pouze, pokud má daný předmět evidováno více jazyků výuky (nastavuje systémový integrátor v Katalogu předmětů).