29. 9. 2020  5:55      Michal, Michaela        
Univerzitný informačný systém

Změna způsobu studia


Aplikace Změna způsobu studia umožňuje změnu způsobu studia předmětu.

Normální způsob studia se používá zpravidla při prvním studiu předmětu, kdy se student účastní běžné výuky (volí si rozvrh a zvolené rozvrhové akce navštěvuje). V případě konzultačního způsobu student neprovádí volbu rozvrhových akcí a nenavštěvuje cvičení ani přednášky, složí pouze zkoušku. Takový předmět si mohou zapsat studenti, kteří jej opakují a získali malý zápočet.

Změna způsobu se provede označením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Změnu způsobu studia předmětu lze provést pouze, pokud má daný předmět nastaven více způsobů studia (nastavuje systémový integrátor v Katalogu předmětů).