Dec 7, 2019   6:22 p.m.      Ambróz        
University information system

Volba rozvrhové akce


Aplikace Volba rozvrhové akce slouží pro výběr rozvrhových akcí předmětu. Aplikace je přístupná studentům a studijním referentkám, přičemž studijní referentky mají v aplikaci vyšší oprávnění a mohou volit i některé z rozvrhových akcí, které studentovi nejsou dostupné.

Rozvrhovou akci si volí pouze studenti prezenčního studia.

Výběr rozvrhových akcí je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia.

V aplikaci je zobrazen přehled rozvrhových akcí předmětu, ze kterých je možné vybírat. U každé akce je uveden den a čas, kdy bude výuka probíhat, četnost výuky (každý týden, jen v sudém/lichém týdnu), učebna, jméno vyučujího, případně poznámka. Ve sloupci Kapacita je uveden počet studentů na rozvrhové akci následovaný kapacitou rozvrhové akce. Ve sloupci Možné kolize jsou vypsány rozvrhové akce, jež má student zvoleny u ostatních předmětů v zápisovém archu, se kterými by daná akce v případě jejího výběru kolidovala. Studijnímu oddělení je dále zobrazen sloupec Určeno jen pro, ve kterém mohou být uvedena omezení rozvrhové akce (tj. program, studijní skupina apod.).

Ve sloupci Výjimky mohou být uvedeny změny ve výuce rozvrhové akce, případně zrušená výuka. Je dobré těmto údajům věnovat pozornost.

Výběr rozvrhové akce se provede označením políčka ve sloupci Výběr a volba se potvrdí tlačítkem . Chybí-li u rozvrhové akce možnost označení, znamená to, že takovou akci není možné zapsat (např. z důvodu naplnění její kapacity). Student si může zapsat pouze takovou akci, jejíž jazyk výuky odpovídá jazyku studia předmětu.

Rozvrhová akce může být vložena napevno v případě, že je pro předmět vypsána jen jedna akce nebo pokud byla rozvrhová akce striktně přidělena.