Oct 30, 2020   2:56 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Evidence typů poplatků


Aplikace Evidence typů poplatků slouží ke správě číselníku typů poplatků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fin-typy-mp.

Nový typ poplatku je možné zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se zadá název typu poplatku (vhodné je uvést i anglickou variantu názvu) a zvolí se mód poplatku. Vyplněný formulář se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných typů poplatků je zobrazen v přehledové tabulce. U každého typu poplatku je uveden jeho název a mód. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje upravit název zvoleného typu, případně změnit jeho mód (pouze u dosud nepoužitých ručních typů) nebo označit typ poplatku jako zrušený (zrušeno typy nelze předepisovat). Ikona se nabízí pouze u ručních typů poplatků, automatické typy editovat nelze.

Označené typy ručních poplatků je možné stisknutím tlačítka zcela smazat. Smazat lze typy, pro které nebyly vytvořeny žádné poplatky. Použité typy ručních poplatků lze pouze zrušit. Prostřednictvím filtru nad seznamem je možné vypsat pouze aktivní, zrušené nebo všechny typy poplatků.

Mód typu poplatku

  • Automatický - jedná se typ poplatku, který je svázán s provedením určité operace v informačním systému. Jakmile je taková operace provedena (studentem, referentkou apod.), je příslušnému uživateli poplatek tohoto typu automaticky vytvořen. Výše poplatku je definována v sazebníku. Tento typ poplatků definuje výhradně vývojový tým UIS.
  • Ruční (sazebník) - poplatek předepisuje studentovi studijní referentka ručně. Výše poplatku je definována v sazebníku.
  • Ruční (volná částka) - poplatek předepisuje studentovi studijní referentka ručně. Vlastní výši předepsaného poplatku stanovuje referentka, přičemž jí je přednabídnuta částka dle sazebníku (je-li v sazebníku definována), kterou může upravit.