Jun 1, 2020   5:09 a.m.      Žaneta        
University information system

Kanály


Aplikace Kanály zobrazuje přehled kanálů helpdesku, se kterými má uživatel oprávnění pracovat.

U každého kanálu lze nastavit uživatelské preference. Vstup do aplikace je umístěn v nápovědném textu.

Pod popisem aplikace se nachází přehled kanálů, virtuálních kanálů, případně interních kanálů uživatele (většinou technického či provozního rázu). Hodnoty ve sloupcích Řeším, Odpovídám, Celkem jsou v poměru aktivně řešené/neukončené požadavky. Pokud má uživatel nastavenou roli (přiřazování), existuje pro něj rychlý vstup ze seznamu kanálů do aplikace Přidělování kliknutím na uvedený počet nepřidělených požadavků ve sloupci Nepřiděleno.

Ikona  ve sloupci Zadat požadavek slouží pro zadání nového požadavku do příslušného kanálu. Zobrazuje se, jen když má uživatel právo (zadávání problémů).

Jako rychlý odkaz do aplikace Řešené požadavky slouží ikona . Zobrazí přehled všech neukončených požadavků v kanálu.

Ve sloupci Vstup se nachází ikona , která umožňuje vstoupit do zvoleného kanálu a zde prohlížet evidované požadavky, provádět správu kanálu apod.

Pod přehledem kanálů se nachází odkaz pro vstup do Správy virtuálních helpdeskových kanálů - aplikace, která slouží uživateli ke sdružení více kanálů, se kterými pracuje. Odkaz se zobrazí jen tehdy, pokud má uživatel dva a více kanálů ve svém přehledu.