Jun 4, 2020   6:45 a.m.      Lenka        
University information system

Nový požadavek


Aplikace Nový požadavek slouží k zakládání nových požadavků do zvoleného helpdeskového kanálu. Požadavek se vkládá přes formulář, jehož položky jsou:

  • Název – název vystihující problém uživatele.

  • Popis – popis problému uživatele.

  • URL – odkaz na aplikaci, která je předmětem šetření. Podle nastavení kanálu může být odkaz povinný, ale i přes tuto podmínku lze požadavek vložit i bez odkazu. Kliknutím na URL, které je součástí požadavku, se otevře příslušná stránka.

  • Priorita – vyjadřuje prioritu řešení podle pocitu zadavatele požadavku.

  • Kategorie – vyjadřuje oblast problému. Její zadání slouží k prvotnímu třídění požadavků. Nastavení kategorie není povinné, zjednodušuje však správci kanálu přidělování požadavků řešitelům. Pokud kategorie nejsou na kanálu nastaveny (viz Nastavení kanálu, Kategorie), položka se nezobrazuje.

  • Příloha – může upřesnit problém. Přílohou může být jeden nebo více souborů (max. 15 na osobu) do velikosti 10 MiB a může obsahovat například screenshot obrazovky aplikace. Příloha není povinná. Přílohu lze přidat nebo změnit i později během řešení problému. O vložení nové nebo dodatečné přílohy jsou uživatelé informováni e-mailem. Počet vkládaných příloh ovlivňuje vývojový tým.

Vložení požadavku je důležité potvrdit tlačítkem .

Pokud se při zadávání požadavku objeví nějaké upozornění nebo chyba, nahraná příloha se smaže. V takovém případě je nutné vložit přílohu ještě jednou.