20. 9. 2020  16:41      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Vyhledávání


Aplikace Vyhledávání umožňuje vyhledávat požadavky podle názvu, podle textu v popisu požadavku, v komentáři nebo v závěru. Vyhledávání je přístupné osobám s rolí (správce kanálu),  (řešení problémů), (dohled nad plněním problému), (akceptace řešení).

Do vyhledávacího pole se napíše celé slovo, podle kterého se má záznam dohledat, nebo část slova doplněná znakem *. Například pro řetězec tex* budou dohledány evidované požadavky, ve kterých budou uvedena slova jako text, textový, textu apod. Vyhledávání probíhá ve všech požadavcích všech kanálů bez ohledu na jejich stav řešení požadavku, včetně historických požadavků. Hledání se zahájí stisknutím tlačítka . Dohledáno může být více požadavků, které vyhověly zadanému řetězci. Jejich seznam lze omezit na požadavky právě řešené, vyřešené, ukončené nebo odmítnuté.

Pro zvolený požadavek lze zobrazit detailní informace , komentáře k požadavku , případně přílohy. Ve sloupci Export do RTF lze komentáře k požadavku exportovat do RTF souboru (lze zobrazit např. v MS Word).