Sep 26, 2020   1:19 p.m.      Edita        
University information system

Atributy uživatele


Aplikace umožňuje prohlížet, případně upravovat atributy zvoleného uživatele. Nabídka atributů v aplikaci se mění podle přidělených oprávnění.

Každý atribut je popsán doprovodným textem. Nachází-li se u atributu tlačítko , je možné jeho stisknutím vložit pole pro vložení další informace (např. několik e-mailových adres). Pro uložení vyplněných údajů je potřeba kliknout na tlačítko , jinak budou vložená data ztracena. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu (řazeno abecedně).

Většina atributů studenta je přenesena z přihlášky ke studiu.
Absolvovaná fakulta

Eviduje fakultu absolvované vysoké školy.

Absolvovaná VŠ - rok

Eviduje rok absolvování vysoké školy (předchozího studia). Přenáší se z přihlášky ke studiu.

Absolvovaná vysoká škola

Absolvovaná vysoká škola nejvyššího dosaženého vzdělání. Domácí vysoké školy se vkládají výběrem z nabídky, zahraniční vysoké školy se zadávají do textového pole. Přenáší se z přihlášky ke studiu.

Absolvovaný obor

Absolvovaný obor na vysoké škole. Slouží pouze pro evidenční účely.

Adresa webové stránky

Umožňuje vložit adresu webové stránky uživatele. Údaj může evidovat i uživatel v aplikaci Uživatelská nastavení.

Číslo občanského průkazu

Číslo občanského průkazu uživatele. Přenáší se z přihlášky ke studiu.

Číslo pasu

Číslo pasu uživatele. Přenáší se z přihlášky ke studiu, nebo jej může evidovat i uživatel v aplikaci Uživatelská nastavení.

Dřívější příjmení

Dřívější příjmení osoby, které není rodné příjmení. Vyplňuje se pouze, je-li odlišné od aktuálního a rodného příjmení. Vkládá se při evidenci nového příjmení v aplikaci Změna příjmení.

E-mail

Umožňuje evidenci dalších e-mailových adres uživatele. Přenáší se z přihlášky ke studiu, nebo jej může evidovat i uživatel v aplikaci Uživatelská nastavení.

Hlavní osobní číslo zaměstnance

Atribut obsahuje hlavní osobní číslo zaměstnance tak, jak jej posílá personální systém. Pokud je hodnota '0', tak je hlavním číslem jeho jediné osobní číslo (tato situace nastává u všech, kteří mají pouze jeden pracovní poměr).

Identifikace studenta v celostátním registru

Atribut slouží pro evidenci identifikátoru studenta v celostátním registru studentů. Tento identifikátor přiděluje registr.

Invalidní důchod

Atribut vyjadřuje, že má osoba nárok na invalidní důchod.

Jméno matky

Jméno matky studenta, přenáší se z přihlášky.

Jméno otce

Jméno otce studenta, přenásí se z přihlášky.

Kontaktní telefon

Číslo kontaktního telefonu studenta. Přenásí se z přihlášky.

Kvalifikátor občanství

Kvalifikace občanství uživatele. Povinný údaj vykazovaný do matriky studentů (CRS).

Místo narození

Slouží pro evidenci města, ve kterém se student narodil. Přenáší se z přihlášky. Může být použit při tisku dokumentů studenta (typicky diplom).

Mobilní telefon

Číslo mobilního telefonu uživatele. Číslo je třeba zadávat v mezinárodním formátu (tj. s +421 na začátku). Pokud je zadané číslo korektní, je provedeno automatické naformátování (vložení mezer) podle předdefinovaných pravidel.

Mobilní telefon do zaměstnání mimo univerzitu

Číslo mobilního telefonu do zaměstnání uživatele mimo vysokou školu. Číslo je třeba zadávat v mezinárodním formátu (tj. s +421 na začátku). Pokud je zadané číslo korektní, je provedeno automatické naformátování (vložení mezer) podle předdefinovaných pravidel.

Název zaměstnavatele

Název zaměstnavatel studenta doktorského studia. Přenáší se z přihlášky.

Oblast působnosti absolventa

Umožňuje evidovat oblast působení absolventa.

Okres (kraj) narození

Okres nebo kraj narození uživatele. Zadává se pouze u uživatelů narozených v ČR a SR.

Osobní číslo SRS

Osobní číslo zaměstnance

Osobní číslo zaměstnance v systému personalistiky.

Počet dětí

Atribut umožňuje evidovat, kolik má uživatel dětí.

Pohlaví osoby

Obsahuje pohlaví uživatele. U studentů přenášeno z přihlášky. Pro ostatní uživatele z personalistiky.

Poznámka k financování

Umožňuje evidovat doplňující informace k financování studentova studia. Zobrazuje se u studenta v tvorbě upomínek.

Příjmení matky

Příjmení matky studenta, přenásí se z přihlášky.

Příjmení otce

Příjmení otce studenta, přenásí se z přihlášky.

Rodinný stav

Rodinný stav uživatele. U studentů se přenáší z přihlášky.

Rodné příjmení

Rodné příjmení osoby. Vyplňuje se pouze, je-li odlišné od aktuálního. Vkládá se při evidenci nového příjmení v aplikaci Změna příjmení, případně přenosem z přihlášky ke studiu nebo personálního systému.

Rodné příjmení matky

Rodné příjmení matky studenta, přenásí se z přihlášky.

Rodné příjmení otce

Rodné příjmení otce studenta, přenásí se z přihlášky.

Rok maturity

Rok, ve kterém uživatel složil maturitní zkoušku. Eviduje se u studentů a přenáší se z přihlášky.

Starobní důchod

Atribut vyjadřuje, že má osoba nárok na starobní důchod.

Stát absolvované střední školy

Stát, kde byla absolvována střední škola. Přenáší se z přihlášky. Vyplňuje se pouze, pokud není vyplněn přesný údaj o střední škole odkazem do národního číselníku.

Stát absolvované vysoké školy

Stát, kde byla absolvována vysoká škola. Přenáší se z přihlášky. Vyplňuje se pouze, pokud není vyplněn přesný údaj o vysoké škole odkazem do národního číselníku.

Stát narození

Stát narození uživatele. Přenáší se z přihlášky.

Státní občanství

Státní občanství uživatele. Přenáší se z přihlášky.

Státní poznávací značka (Registrační značka)

Číslo státní poznávací značky (registrační značky) automobilu, který uživatel používá. Zadává se bez mezer a pomlček, všechna písmena velká. Jiná zadání budou převedena do tohoto formátu. Evidenci provádí uživatel v aplikaci Uživatelská nastavení.

Střední škola

Absolvovaná střední škola. Domácí střední školy se vkládají výběrem z nabídky, zahraniční školy se zadávají do textového pole. Přenáší se z přihlášky ke studiu.

Telefon do zaměstnání (mimo univerzitu)

Číslo telefonu do zaměstnání jiného než na vysoké škole. Číslo je třeba zadávat v mezinárodním formátu (tj. s +421 na začátku). Pokud je zadané číslo korektní, je provedeno automatické naformátování (vložení mezer) podle předdefinovaných pravidel. Pro zadání klapky se za telefon uvede zkratka kl. následovaná klapkou.

Telefon domů

Číslo telefonu na uživatele domů. Číslo je třeba zadávat v mezinárodním formátu (tj. s +421 na začátku). Pokud je zadané číslo korektní, je provedeno automatické naformátování (vložení mezer) podle předdefinovaných pravidel.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt na území SR. Vyplňuje se pouze pro cizince.

Vzdělání

Eviduje stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání. Přenáší se z přihlášky.

Zdravotní způsobilost

Umožňuje evidovat zdravotní způsobilost uživatele. Přenáší se z přihlášky.