Oct 19, 2019   11:49 a.m.      Kristián        
University information system

Správa zahraničních institucí


Aplikace Správa zahraničních institucí slouží k evidenci zahraničních institucí, které studentům poskytují možnost studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Seznam se využívá v aplikaci Evidence zahraničních dohod.

Novou instituci lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace. K povinným údajům patří název instituce a stát (volí se z číselníku). Další údaje jsou volitelné, jejich uvedení je doporučeno. Zadané údaje se uloží tlačítkem .

Seznam založených institucí je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každou instituci je zobrazen její kód, název, název státu a PIC. Podrobnější údaje o instituci lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrob.. Po kliknutí na ikonu lze evidované údaje upravit nebo doplnit. Prostřednictvím filtru nad seznamem lze zobrazit instituce podle zvoleného státu a řadit podle názvu nebo kódu. Pokud není k instituci evidována dohoda (viz aplikace Evidence zahraničních dohod), pak ji lze smazat zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .