Jun 1, 2020   6:19 a.m.      Žaneta        
University information system

Autopřidělování


Aplikace Autopřidělování umožňuje zaevidovat jednu osobu, které budou automaticky přidělovány nové požadavky.

Uživatele lze dohledat přes pole, do kterého stačí uvést část jména nebo příjmení. Pod polem se zobrazí našeptávací roletka se seznamem vyhledaných uživatelů. Další možností je zadat část jména uživatele a stisknout tlačítko . Zobrazí se seznam uživatelů včetně rozlišení na externisty a nezařazené. Výběr osoby je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Osobu lze odebrat a následně přidělit jinou. V takovém případě se znovu objeví vyhledávací pole. Zvolená osoba je zároveň nastavena jako odpovědná za řešené požadavky.

Pozor! Pokud zvolíte uživatele z našeptávací roletky a stisknete tlačítko , zobrazí se chybové upozornění, že uživatel nelze dohledat. Důvodem je, že vybraný uživatel má u svého jména tituly, se kterými systém jména nedohledává.
Pokud je autopřidělování aktivní, pak nelze požadavky přidělovat ručně v aplikaci Přidělování.