May 27, 2019   2:16 a.m.      Iveta        
University information system

Metajazyk (rozšířená sada)


Pro formátování vybraných textových položek lze v UIS využít zvláštní metajazyk, který se při zpracování (tisku, exportu do RTF) převádí do odpovídajícího zápisu dle příslušného výstupu. Základní sada značek umožňuje zapsat:

 • odstavec - souvislý blok textu ukončený novým řádkem (enterem) je interpretován jako odstavec;
 • vertikální mezeru - více volných řádků za sebou vytvoří vertikální mezeru;
 • tučné písmo - požadovaný text se obalí znakem hvězdičky *takto*;
 • kurzíva - požadovaný text se obalí znakem zavináče @takto@;
 • tučná kurzíva - text obalený znakem hvězdičky se obalí do zavináčů, tedy @*takto*@. Opačné pořadí možné není;
 • odkaz - pro vysázení odkazu lze použít symbol dvojité hranaté závorky, do nichž se uvede URL a text odkazu. Zápis se provede následovně: [[URL odkazu|text odkazu]]. Text odkazu je nepovinný, pokud není zadán, zobrazí se jako text odkazu zadané URL. Uvnitř URL lze použít i speciální znaky jako křížek a procento apod., nelze použít znaky hvězdička (*), zavináč (@) a složené závorky ({ a }). Odkazy je možné zvýraznit tučně i kurzívou;
 • seznam s odrážkami - pokud je prvním znakem na řádku minus (-), je daný řádek chápán jako odrážka seznamu. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;
 • seznam s číslováním - pokud je prvním znakem na řádku křížek (#), je daný řádek chápán jako položka číslovaného seznamu a je automaticky očíslován. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;
 • tabulku - řádek začínající znakem svislítka (|) je interpretován jako řádek tabulky. Znak je rovněž použit pro oddělení jednotlivých částí řádků, které mají být zarovnány pod sebe (sloupců). Počet sloupců v jednotlivých řádcích může být proměnlivý, systém se snaží dopočítat rozumně šířky jednotlivých sloupců. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu tabulky.
Pro výpis speciálních znaků metajazyka (*, @, [, ], {, }, -, #) do běžného textu je zapotřebí přidat před daný znak zpětné lomítko (\*, \\, \@, \[, \], \{, \}, \-, \#).

Rozšířená sada značek dále umožňuje:

 • volný řádek - značka //emptyline je interpretována jako prázdný řádek (značce musí předcházet volný řádek);
 • čáru napříč stránkou - posloupnost tří pomlček (---) na samostatném řádku je interpretována jako čára napříč stránkou (značce musí předcházet volný řádek);
 • stránkový zlom - značka //page na samotném řádku je interpretována jako stránkový zlom (značce musí předcházet volný řádek);
 • zarovnání odstavce vpravo - je-li na začátek odstavce umístěna značka //p:right, je celý odstavec zarovnán vpravo;
 • zarovnání odstavce na střed - je-li na začátek odstavce umístěna značka //p:center, je celý odstavec zarovnán na střed.