Metajazyk (rozšířená sada)


Pro formátování vybraných textových položek lze v UIS využít zvláštní metajazyk, který se při zpracování (tisku, exportu do RTF) převádí do odpovídajícího zápisu dle příslušného výstupu.

Formátování textu

Při formátování delšího textu (odstavce, seznamy apod.) je zapotřebí dodržet správné pořadí zápisu značek tak, aby nedošlo k jejich křížení (např. v případě tučného odrážkového seznamu nelze ztučnit celý seznam, ale je nutné ztučnit každou odrážku samostatně).

Pro výpis speciálních znaků metajazyka (*, @, [, ], {, }, -, #) do běžného textu je zapotřebí přidat před daný znak zpětné lomítko (\*, \\, \@, \[, \], \{, \}, \-, \#).

Odstavce

Za odstavec je považován souvislý blok textu ukončený novým řádkem (enterem). Pro odsazení odstavců lze použít vertikální mezeru v podobě více volných řádků pod sebou.

Seznamy a číslování

Pomocí značek metajazyka lze rovněž vytvářet číslované nebo odrážkové seznamy.

Tabulky

Řádek začínající znakem svislítka (|) je interpretován jako řádek tabulky. Znak je rovněž použit pro oddělení jednotlivých částí řádků, které mají být zarovnány pod sebe (sloupců). Počet sloupců v jednotlivých řádcích může být proměnlivý, systém se snaží dopočítat rozumně šířky jednotlivých sloupců. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu tabulky.

Odkazy

Pro vysázení odkazu lze použít symbol dvojité hranaté závorky, do nichž se uvede URL a text odkazu. Zápis se provede následovně: [[URL odkazu|text odkazu]]. Text odkazu je nepovinný, pokud není zadán, zobrazí se jako text odkazu zadané URL. Uvnitř URL lze použít i speciální znaky jako křížek a procento apod., nelze použít znaky hvězdička (*), zavináč (@) a složené závorky ({ a }). Odkazy je možné zvýraznit tučně i kurzívou.

Ostatní