Sep 30, 2020   7:01 p.m.      Jarolím        
University information system

Atributy typu přijímacího řízení


Aplikace Atributy typu přijímacího řízení umožňuje prohlížení a editaci atributů zvoleného typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Každý typ přijímacího řízení obsahuje stejnou množinu atributů. Jsou-li na daném typu přijímacího řízení již podány přihlášky, nelze již některé atributy editovat. Význam jednotlivých atributů je následující (řazeno abecedně):

Alternativní typ přijímací zkoušky

Pro zvolený typ přijímací zkoušky a pro alternativní typ přijímací zkoušky bude uchazeči přidělen stejný termín přijímací zkoušky, budou rozkopírovány výsledky přijímacích zkoušek a bude zkontrolováno přidělení kladného rozhodnutí v aplikaci pro výpis uchazečů, kteří byli přijati na více typů přijímacích zkoušek. Zvolený typ přijímací zkoušky je ten, se kterým se právě pracuje, alternativní typ přijímací zkoušky je pro uchazeče takový typ, na kterém má současně podánu přihlášku. Pro jeden typ přijímací zkoušky může být nastaveno několik alternativních typů.

Pokud se má tímto atributem pouze zjišťovat přidělení více kladných rozhodnutí jednomu uchazeči, nastavuje se až po udělení kódů rozhodnutí přihlášek zvoleného typu přijímací zkoušky.

Atribut ovlivňuje vlastní zápis uchazeče do studia. V případě, že je alternativní typ přijímací zkoušky nastaven, nelze zapsat uchazeče s více přihláškami vícekrát do studia, pokud je přijat na některý z alternativních typů. Pokud je tato funkcionalita nežádoucí, stačí nastavení atributu zrušit.
Body - přijat

Atribut slouží pro evidenci celkového počtu bodů, které minimálně stačí pro přijetí na daný typ přijímacího řízení. Celkový počet bodů je tvořen součtem bodů všech předmětů u přijímací zkoušky daného typu přijímací řízení.

Body - splnil

Atribut slouží pro evidenci celkového součtu bodů, které uchazeč musí získat, aby splnil podmínky pro přijetí do studia (body jsou součástí hodnocení výsledků uchazečů).

Informace pro uchazeče

Umožňuje vložit text s informacemi pro uchazeče, který se tiskne v dopisech Rozhodnutí o příjetí ke studiuOznámení výsledku přijímací zkoušky.

Neposílat e-mail o změně stavu dokládaného dokumentu

Pokud je tento atribut nastaven na ano, neodesílají se na tomto typu přijímacího řízení e-maily informující uchazeče o změnách v dokládaných dokumentech.

Nepočítat extrabody

Pokud je tento atribut nastaven na hodnotu ano, pak nebudou pro tento typ přijímací zkoušky počítány extra body i přesto, že byly nastaveny atributy období určené právě pro výpočet extra bodů. Pokud bude nastaven na hodnotu ano, pak se budou extrabody počítat a podle celkového počtu extrabodů uchazečů se bude řadit seznam studentů pro automatické přidělení rozhodnutí v aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Omezení volitelných atributů

Pokud je tento atribut nastaven na hodnotu ano, pak se pro tento typ přijímacího řízení nebudou nastavovat automaticky všechny volitelné atributy definované centrálně v aplikaci Správa uživatelských atributů, ale je nutné provést individuální nastavení uživatelských atributů.

Podávání e-přihlášek

Datum, dokdy je na daný typ přijímacího řízení možné podávat e-přihlášky. Vyplňuje se pouze v případě, že je pro daný typ přijímacího řízení nutné prodloužit nebo zkrátit interval vymezený milníkem E-přihlášky, jinak se nevyplňuje. Datum musí ležet v období mezi zahájením podávání e-přihlášek a koncem prohlížení e-přihlášek (pro uchazeče).

Správní poplatek

Slouží pro stanovení částky, kterou musí uchazeč zaplatit v případě podání přihlášky ke studiu elektronickou formou, případně se volí měna, ve které je poplatek hrazen. Správní poplatek se zobrazuje uchazeči při podání e-přihlášky. Toto pole lze editovat do doby, než jsou spuštěny e-přihlášky. Potom jej editovat nelze!

Standardní text pozvánky A

Text, který se tiskne do střední části pozvánky k přijímacímu řízení. Zpravidla obsahuje informace o dokladech, které musí uchazeč při účasti na přijímací zkoušce předložit (občanský průkaz, kopie maturitního vysvědčení apod.).

Standardní text pozvánky B

Text, který se tiskne v závěrečné části pozvánky k přijímacímu řízení. Může obsahovat informace o místě vyvěšení dalších informací o přijímacím řízení apod.

Známky ze střední školy

Podle tohoto atributu se vyhodnocuje požadavek na zadávání známek ze střední školy v e-přihláškách. Je-li nastaven na ano, zobrazí se uchazeči v aplikaci pro podání elektronické přihlášky sekce na vložení známek. Je-li atribut nastaven na ne, vkládání známek mu není umožněno. Známky za střední školu bývají vyžadovány od uchazečů prezenčního bakalářského studia.