Sep 30, 2020   6:10 p.m.      Jarolím        
University information system

Evidence povinných dokumentů


Aplikace Evidence povinných dokumentů umožňuje evidovat dokumenty, které je uchazeč povinen doložit ke zvolenému typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Dokumenty, které je možné ke zvolenému typu přijímacího řízení přidat, jsou uvedeny v rozbalovací nabídce. V další nabídce lze k dokumentu zvolit režim, dle kterého se dokument bude kontrolovat v jednotlivých fázích přijímacího řízení. Dostupné režimy jsou:

  • nezadáno – doložení dokumentu je vyžadováno před kompletací papírové přihlášky, bez doložení není možné e-přihlášku zkompletovat;
  • dokument je dokládán k přijímací zkoušce – dokument má být uchazečem doložen při přijímací zkoušce. Doložení není v aplikacích kontrolováno;
  • dokument je dokládán před zápisem do studia – dokument může uchazeč doložit až před zápisem do studia. Takový dokument je vyjmut z kontroly pro kompletnost papírové přihlášky. Po převedení do papírové přihlášky a doložení potřebných dokumentů se zobrazuje, že je přihláška kompletní. V aplikaci Potvrzení přijetí dokumentů se takové dokumenty zobrazují jako povinné k zápisu, tato hodnota je vepsána ve sloupci Povinnost. Před zapsáním studenta do studia, referentka v aplikaci Doplňující informace přihlášek zaeviduje potřebné dokumenty.

Přidání dokumentu se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam vyžadovaných dokumentů je uveden v přehledové tabulce. Přes ikonu ve sloupci Upravit lze změnit režim doložení dokumentu.

Označené dokumenty lze odebrat tlačítkem . Změny v dokumentech lze provádět pouze do doby, než jsou podány e-přihlášky nebo přihlášky.

Uchazečům se seznam dokumentů zobrazuje v e-přihlášce, kde si mohou kontrolovat potvrzení doručení jednotlivých dokumentů. Doručení jednotlivých dokumentů potvrzuje studijní oddělení v aplikaci Založit novou přihlášku, Opravovat existující přihlášku nebo pro e-přihlášky v aplikaci Potvrzení přijetí dokumentů. Seznam uchazečů, kteří nedoložili alespoň jeden požadovaný dokument, je možné zobrazit v aplikaci Doplňující informace přihlášek, zde je možné také vytisknout dopis s upozorněním na dokumenty, které musí uchazeči ještě doručit. Upozornění na nedoručené dokumenty vypíše i aplikace na kontrolu přihlášek Kontrola přihlášek.