Jun 4, 2020   3:52 p.m.      Lenka        
University information system

Vyhledávání


Záložka Vyhledávání umožňuje vyhledávat e-objekty nebo studijní e-opory podle názvu nebo části názvu, které lze zadat do textového pole pro vyhledání.

Vyhledávat lze podle názvu, popisu nebo jeho části. Hledaný vzorek se zadá do vyhledávacího políčka a potvrdí tlačítkem . Následně se zobrazí přehled dohledaných e-objektů a složek.

Název dohledaného e-objektu nebo složky slouží jako odkaz pro vstup do zobrazení podrobností. Vedle názvu v závorce je uveden popis e-objektu, pokud je zadán.

U složek, které byly vyhledány, je navíc zobrazena ikona , přes kterou je možné vstoupit do záložky Složky a objekty.