25. 10. 2020  17:37      Aurel        
Univerzitný informačný systém

Strom složek


Aplikace Strom složek zobrazuje hierarchii všech složek a podsložek založených v knihovně e-objektů. Ikony, které jsou uvedeny vedle každé složky, slouží k založení nové složky a nového objektu .

Zobrazení stromu lze upravit otevíráním a zavíráním složek kliknutím na ikonu , resp. na ikonu .

Vedle názvu každé složky je uveden v závorce počet e-objektů, které jsou ve složce uloženy. Název složky, která obsahuje nové dokumenty, je uveden jako odkaz přímo do složky. Kliknutím na název složky je možné zobrazit soubory ve složce.

Množství e-objektů, které je možné v dané knihovně uložit, je dáno kvótou, jež je implicitně nastavena všem uživatelům. Kvótu nastavuje správce v aplikaci Správa kvót pro eLearning. Informace o velikosti využitého a volného místa je uvedena v grafu pod stromem složek.