Sep 30, 2020   5:07 p.m.      Jarolím        
University information system

Evidence předmětů přijímacího řízení


Prostřednictvím aplikace Evidence předmětů přijímacího řízení se evidují předměty, ze kterých budou uchazeči skládat přijímací zkoušku na daném typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Předměty se u daného typu přijímací zkoušky neevidují v případě, že uchazeči neskládají zkoušku z předmětů, ale jsou hodnoceni na základě extrabodů.

Jednotlivé předměty se volí z nabídky a přidělují se tlačítkem . Nabídku předmětů je možné spravovat v aplikaci Evidence předmětů přijímacího řízení. Odkaz na aplikaci je zobrazen v nápovědném textu v dolní části aplikace. Odkaz je zobrazen i v případě, kdy v období nejsou založeny žádné předměty.

Předměty přiřazené k typu přijímací zkoušky jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Pomocí šipek ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí předmětů. Pořadí je důležité u předmětů, z nichž uchazeči vykonávají zkoušku formou e-testu, protože v tomto pořadí se spouštějí e-testy z předmětů. Zvolené pořadí předmětů se dále dodržuje v dopisech, v sestavách, ve statistikách, v aplikaci pro vkládání výsledků atd. Předměty lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Povinné předměty lze odebírat až do přiřazení termínů přijímací zkoušky, volitelné předměty pouze do podání e-přihlášky.

Ikony ve sloupci Předměty typů přijímacího řízení umožňují prohlížet nebo editovat atributy zvoleného předmětu:

Kolo

Kolo přijímacího řízení se nastavuje pro odlišení jednotlivých částí přijímacího řízení v rámci jedné etapy. Automaticky se nastavuje na hodnotu 1. V případě vícekolového přijímacího řízení se u předmětů vstupujících do druhé části přijímacího řízení nastavuje na hodnotu 2. Jakmile se na typ přijímacího řízení přihlásí alespoň jeden uchazeč, nelze u předmětů kolo přijímacího řízení nastavovat.

Minimální počet bodů

Minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby byla zkouška považována za úspěšně splněnou. Body je možné vkládat až po vyhodnocení přijímací zkoušky.

V případě, že část uchazečů je přijímána na základě přijímací zkoušky a část z nich přijímací zkoušku nemusí vykonat, protože vyhovuje jiným kritériím pro přijetí (např. absolvování bakalářského studia), nastaví se hodnocení předmětů nejprve na 0 bodů a vhodným způsobem se nastaví kritéria extrabodů. Po vložení rozhodnutí studentům přijatých bez přijímací zkoušky se nastaví takový počet bodů, který odpovídá úspěšně splněné zkoušce. Po vložení výsledků přijímacích zkoušek lze přistoupit k udělení rozhodnutí ostatním uchazečům.

Pokud předměty nejsou nastaveny, je typ brán jako bez přijímací zkoušky. Uchazečům nelze přidělit termín konání zkoušky.