May 26, 2019   3:01 a.m.      Dušan        
University information system

Založení nového projektu


Nový projekt mohou zakládat učitelé přes formulář, do kterého se vstupuje z aplikace eLearningové projekty.

Učitelem je uživatel, kterému byla přidělena role v alespoň jednom předmětu, třeba i historickém.

Význam jeho položek je následující:

  • Název projektu - povinná položka.

  • Popis projektu - povinná položka.

  • Pracoviště – pracoviště, kde bude e-projekt řešen, je možné vybrat z rolovací nabídky

  • Jazyk – udává jazyk, ve kterém bude připravován obsah e-projektu.

  • Chráněný projekt – nastavuje se přepínačem ano nebo ne. Je dostupný jen správci a pracovníkům evidovaným k projektu, není dostupný ani s použitím superpráva či delegovanými právy.