Jun 4, 2020   6:00 a.m.      Lenka        
University information system

Základní informace


V záložce Základní informace je uveden přehled o zvoleném elearningovém projektu, jako je jeho název, jméno správce, popis, stav, datum zahájení, údaje o počtu pracovníků, úkolů, dokumentů, otázek, opor apod. Kliknutím na uvedený počet lze zobrazit podrobnosti.

Pod základními informacemi je zobrazen seznam všech evidovaných pracovníků s jejich kontaktními údaji, přidělenou rolí a s možností zobrazení osobního rozvrhu. Je možné odeslat hromadný e-mail všem pracovníkům projektu, označeným pracovníkům nebo garantovi a administrativě.

Na projektu může spolupracovat několik osob z řad učitelů i studentů. Seznam všech pracovníků daného projektu je zobrazen v aplikaci Pracovníci, kde je možné upravovat seznam a nastavovat role pracovníkům.

Pracovníkům smí role přidělovat osoba s rolí administrativa .

Tlačítkem , resp. lze nastavit, zda má být projekt sledován, nastavení má vliv na jeho zobrazování v seznamu projektů.

Správci a administrátorovi projektu jsou zobrazeny odkazy k dalším operacím s projektem: