May 25, 2019   5:43 p.m.      Urban        
University information system

Dokumentace


Aplikace Dokumentace má vlastní portálové menu, přes které se uživatel přepíná mezi dokumenty (Dokumenty) a podsložkami (Podsložky) umístěnými v hlavní složce projektu. Nové podsložky projektu může zakládat uživatel s rolí administrativa projektu . Tyto osoby mohou prostřednictvím právního systému Dokumentového serveru nastavená práva ke složce i dalším osobám projektu.

Strom dokumentů

Dokumenty jsou vkládány do složek a podsložek. V úvodu aplikce je vždy zobrazena aktuální složka. Stav volného místa je pod názvem složky. U každé složky dokumentu jsou zobrazena práva uživatele podle svojí váhy oprávnění:

 Super - právo, které má správce složky

 Zakládání - pracovník projektu má právo zakládáat složky

 Změna - pracovník má právo dělat změny ve složce

 Zápis - pracovník má právo ve složce zapisovat

 Čtení - pracovník má právo číst ve složce

Dokumenty, Podsložky a Celý DS

V záložce Dokumenty jsou zobrazeny všechny Podsložky a dokumenty, které byly vloženy do konkrétní složky. Název složky je uveden nad přehledem.

Uživatelé s rolí administrativa má automaticky přiděleno právo pro vkládání a změnu vložených dokumentů.

Odkaz Celý DS přepne uživatele do Dokumentového serveru, kde je možné pracovat i s ostatními složkami DS a využívat všechny jeho funkce.

Nový dokument se vkládá v sekci Operace ve složce - Přidání dokumentu , která se nachází pod přehledem dokumetů. Kliknutím an ikonu se otevře formulář pro vložení jednoho nebo více dokumentů.