5. 7. 2020  0:03      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Dokumentace


Aplikace Dokumentace umožňuje evidenci a správu dokumentů k danému elearningovému projektu v rámci dokumentového serveru, kde je každému projektu automaticky zřízena složka.

Dokumentace má vlastní portálové menu, přes které se uživatel přepíná mezi dokumenty (Dokumenty) a podsložkami (Podsložky) umístěnými v hlavní složce projektu. Nové podsložky projektu může zakládat uživatel s rolí administrativa projektu . Tyto osoby mohou prostřednictvím právního systému Dokumentového serveru nastavená práva ke složce i dalším osobám projektu.

Strom dokumentů

Dokumenty jsou vkládány do složek a podsložek. V úvodu aplikace je vždy zobrazena aktuální složka. Stav volného místa je pod názvem složky. U každé složky dokumentu jsou zobrazena práva uživatele podle svojí váhy oprávnění:

 Super - právo, které má správce složky;

 Zakládání - pracovník projektu má právo zakládat složky;

 Změna - pracovník má právo dělat změny ve složce;

 Zápis - pracovník má právo ve složce zapisovat;

 Čtení - pracovník má právo číst ve složce.

Dokumenty, Podsložky a Celý DS

V záložce Dokumenty jsou zobrazeny všechny dokumenty, které byly vloženy do konkrétní složky. Název složky je uveden nad přehledem.

Uživatel s rolí administrativa má automaticky přiděleno právo pro vkládání a změnu vložených dokumentů.

Nový dokument lze vložit přes ikonu v sekci Operace ve složce, která se nachází pod přehledem dokumentů. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vložení jednoho nebo více dokumentů.

V záložce Podsložky je zobrazen přehled všech založených podsložek dokumentu. Novou podsložku je množné přidat přes formulář pod přehledem.

Odkaz Celý DS přepne uživatele do Dokumentového serveru, kde je možné pracovat i s ostatními složkami DS a využívat všechny jeho funkce.