May 27, 2019   11:28 a.m.      Iveta        
University information system

Strom složek


Záložka Strom složek zobrazuje hierarchickou strukturu složek s testovými otázkami. Strukturu stromu je možné rozvinout kliknutím na  nebo sbalit kliknutím na . Součástí názvu každé složky je:

  • počet uložených otázek vždy vedle názvu složky v závorce (pokud není uveden, není ve složce uložena žádná otázka);

  • ikona pro přidání podsložky;

  • ikona pro přidání otázky.

Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. podsložky, otázky a nástroje pro další práci se složkou nebo otázkami.