23. 9. 2020  7:10      Zdenka        
Univerzitní informační systém

Strom složek


Záložka Strom složek zobrazuje hierarchickou strukturu složek s testovými otázkami. Strukturu stromu je možné rozvinout kliknutím na  nebo sbalit kliknutím na . Součástí názvu každé složky je:

  • Počet uložených otázek - vždy vedle názvu složky v závorce (pokud není uveden, není ve složce uložena žádná otázka).

  • Kliknutím na ikonu Je možné k příslušné složce přidat podsložku prostřednictvím aplikace Přidání složky.

  • Kliknutím na ikonu je možné do příslušné složky vložit nové otázky. Vkládání probíhá v záložce .

Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. podsložky, otázky a nástroje pro další práci se složkou nebo otázkami.