May 26, 2019   3:03 a.m.      Dušan        
University information system

Obsah složek


V záložce Obsah složek jsou umístěny hlavní složky testové báze e-projektu, ve složkách jsou uloženy jejich podsložky a otázky. Ve složce nejvyšší úrovně jsou uloženy pouze složky. V ostatních složkách mohou být umístěny podsložky, testové otázky nebo podsložky i testové otázky. V seznamu složek je vždy na prvním místě složka, která umožňuje návrat do nadsložky, jinou funkci tato složka nemá.

Vstupem do záložky Obsah složek se rozšíří nabídka portálového menu o záložku Přidat složku.

Význam sloupců seznamu složek:

 •  Ozn. – umožňuje označit složku a následně ji smazat tlačítkem umístěným pod seznamem složek. Současně se složkou jsou smazány její podsložky a otázky. V případě, že jsou otázky složky použity v nezrušením testu, nelze složku smazat.

  Pozor, smazání složky je nevratnou operací!
 •  Poř. – klikáním na ikony lze změnit pořadí jednotlivých složek. Toto pořadí je použito v e-testu v případě, že je ve formuláři při jeho generování označena možnost Řadit složky.

 •  Název – kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. seznam podsložek, založených otázek, dále nabídka k založení či importu nových otázek nebo smazání původních otázek.

 • Počet ot./sl. – hodnota udává počet otázek a počet podsložek umístěných ve složce.

 • Správce – jméno správce složky, kliknutím na jméno se zobrazí osobní stránka uživatele v aplikaci Lidé na PEVŠ.

 •  Info – kliknutím na ikonu se zobrazí základní informace o složce a jejích vlastnostech.

 •  Upravit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu vlastností složky, tj. názvu, popisu a pokynů k otázkám složky, řazení a způsobu výběru otázek při generování testu.

 •  Statistiky – přes ikonu lze zobrazit statistický přehled o obsahu složky, tj. počet otázek ve složce a jejich úspěšnost, počet podsložek, počet otázek v podsložkách. Dále lze zobrazit přehled otázek ve složce s dalšími podrobnostmi, včetně grafického vyjádření úspěšnosti nebo použití otázek. Oba přehledy lze exportovat do souboru XLS, RTF a CSV.

 •  Přejít do složky – kliknutím na ikonu se zobrazí obsah složky, stejně jako ve sloupci Název. Kliknutím na ikonu se portálové menu rozšíří o záložky Přidat otázkuImport otázek, které jsou zároveň nástroji umístěnými dole na stránce v sekci Další dostupné nástroje:

   Přesun a kopírování otázek - kliknutím na ikonu nebo její název se otevře formulář, ve kterém lze označené otázky přesunout nebo kopírovat do zvolené složky.

   Export otázek - kliknutím na ikonu nebo její název se otevře formulář pro vyexportování otázek - vybere se formát, kódová stránka, jestli je otázka bez objektů a zdali se má exportovat včetně správných odpovědí.

   Přidat otázku - kliknutím na záložku nebo ikonu či její název se zobrazí formulář pro přidání nové otázky.

   Import otázek - kliknutím na záložku v portálovém menu nebo na ikonu či její název se zobrazí formulář pro importování otázky. Vybere se soubor s tázkami, kódová stránka, typ otázky, počet bodů, počet možností a volba jestli se mají možnosti při výpisu otázky řadit dle daného pořadí.

Přesun složek

V aplikaci Obsah složek je možné přesunout složky nebo otázky umístěné v aktuální složce do jiné složky testové báze stejného e-projektu. Kliknutím na se nabídne menu pro volbu složky, do které se mají označené složky přesunout, kliknutím na ikonu se nabídne menu pro volbu složky, do které se mají označené otázky přesunout. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem .