Jun 1, 2020   2:53 a.m.      Žaneta        
University information system

Testové báze


Součástí každého e-projektu evidovaného v aplikaci eLearningové projekty je tzv. testová báze, která je úložištěm testových otázek. Testové otázky se využívají při generování testů používaných při zkoušení znalostí studentů v průběhu a na konci semestru, v přijímacím řízení, pro rozřazování studentů do různých pokročilostí jazykových předmětů, pro autotestování studentů e-opor apod.

V testové bázi jsou otázky a jejich odpovědi evidovány v hierarchicky řazených složkách, které si zakládá uživatel podle své potřeby. Nejprve je nutné založit alespoň jednu složku, po vstupu do složky se v portálovém menu nabídne další aplikace pro ruční přidání otázky a aplikace pro import otázek.

Při tvorbě testu se volí složky a podsložky s otázkami, ze kterých má být test generován.

Související témata nápovědy