Sep 26, 2020   1:00 p.m.      Edita        
University information system

Všechny objekty


V záložce Všechny objekty jsou seřazeny v přehledové tabulce objekty, které byly uloženy do knihovny. Zobrazení objektů lze nastavit přes formulář nad přehledem - Seřadit podle, Omezit na typ, Omezit na objekty. Výběr je třeba potvrdit tlačítkem . Seznam lze filtrovat také podle počátečního písmene. Jinak jsou objekty seřazeny podle abecedy.

Kromě názvu objektu je uvedena jeho velikost a vlastník. V soukromé knihovně je vlastníkem pouze jejich autor, v projektové knihovně může být vlastníkem některý z pracovníků na projektu. Prostřednictvím ikon lze s objekty provádět následující operace:

  •  Info – ikona umožňuje zobrazit podrobnější informace o objektu, u obrázků poskytuje jejich náhled. Dále je zde možné zobrazit a vytisknout vložený posudek, kterým oponent zhodnotil daný objekt.

  •  Zobrazit – ikona umožňuje zobrazit náhled objektu.

  •  Stáhnout – ikona vyjadřuje typ objektu, umožňuje stáhnout jeho soubor a uložit ho do počítače.

  •  Přesunout – ikona umožňuje přesunout objekt do jiné složky soukromé nebo projektové knihovny. Po kliknutí na ikonu se zobrazí menu pro volbu složky, do které se má objekt přesunout, a přesun se potvrdí tlačítkem .

  •  Zveřejněno – ikona umožňuje podat návrh na zveřejnění objektu ve veřejné knihovně objektů. Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam složek veřejné knihovny, z něhož lze zvolit jednu nebo více složek (přidržením klávesy Ctrl a klikáním myší), ve kterých se má objekt zveřejnit. Kliknutím na je objekt navržen na zveřejnění ostatním uživatelům. Žádost může schválit nebo zamítnout správce veřejné knihovny.

    Ikona ve sloupci Zveřejněno indikuje, v jakém je stavu zveřejňování objektu ( – nezveřejněno, – dosud nerozhodnuto, – zveřejněno). Zveřejněný objekt nelze ze soukromé ani projektové knihovny smazat. Nejprve je nutné požádat správce o jeho smazání z veřejné knihovny a pak lze objekt podle potřeby smazat.

  •  Metadata – ikona umožňuje evidovat údaje, které obecně popisují elearningový objekt. Tyto údaje se využívají při výměně objektů a studijních opor s jinými univerzitami.

  •  Upravit – ikona umožňuje editaci názvu, popisu a objektu a v případě textového typu objektu i úpravu jeho obsahu. Objekt může být nahrazen souborem s jiným objektem, ale stejného typu. Po provedení aktualizace objektu je možné znovu požádat správce veřejné knihovny o jeho zveřejnění.

Smazání objektu – složky a objekty lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Nelze smazat objekty zveřejněné ve veřejné knihovně a objekty použité v testech nebo opoře. U zveřejněných objektů je nutné nejprve požádat správce o smazání z veřejné knihovny, pak lze objekt smazat ze soukromé nebo projektové knihovny.