Jun 4, 2020   1:45 p.m.      Lenka        
University information system

Přidat složku


V záložce Přidat složku je možné v rámci knihovny projektů definovat strukturu složek a podsložek pro ukládání e-objektů.

Při vytváření podsložky je nutné zvolit složku, pod kterou má být nová složka založena. Pro výběr správné složky nejlépe poslouží záložka Strom složek, kde je zobrazena celá stromová struktura knihovny.

Nová složka se založí pomocí zobrazeného formuláře, kde je zapotřebí uvést název složky, případně její popis a potvrdit tlačítkem . Z nabídky umístěné vedle tlačítka lze zvolit operaci, která se má po založení složky provést.