Jun 4, 2020   1:08 p.m.      Lenka        
University information system

Přidat objekt


Záložka Přidat objekt slouží pro vkládání nových e-objektů do aktuální zvolené složky. Nový e-objekt lze přidat pomocí zobrazeného formuláře, kde se vyplní název a popis nového e-objektu a přes tlačítko se vyhledá příslušný soubor pro vložení.

Ve formuláři pro přidávání e-objektu jsou pole pro zadávání informací, jako je název objektu, jeho popis, pole pro dohledání souboru a možnost založit novou složku, do které má být e-objekt zařazen.

Pod formulářem jsou vypsány kroky pro import objektů do složek. Po zvolení konkrétní možnosti se přizpůsobí pole formuláře pro přidávání e-objektu (nebo archivu ve formátu ZIP). Možnosti jsou tyto:

  • v případě archivu rozbalit archiv do složky - pokud je přiložen soubor ve formátu ZIP, pak se při volbě této možnosti rozbalí zazipované soubory do zvolené složky;

  • v případě rozbalení archívu doplnit názvy objektů podle názvů souborů - při volbě této možnosti se k rozbaleným souborům do složky přiřadí název souboru. Pokud je označena tato možnost, pak se automaticky zaškrtne i předchozí možnost;

  • ve vkládaném objektu hledat odkazy na další objekty

Vedle tlačítka je rozbalovací nabídka s možnostmi výběru kroku, který následuje po uložení objektu (např. a přejít do aktuální složky)