May 29, 2020   8:44 p.m.      Vilma        
University information system

Složky a objekty


Po vstupu do aplikace Složky a objekty složky se zobrazí seznam jejích existujících podsložek a uložených e-objektů. V seznamu složek je vždy na prvním místě složka, která umožňuje návrat do nadřízené složky, jinou funkci tato složka nemá.

Vstupem do záložky Složky a objekty se rozšíří nabídka portálového menu o další záložky, které slouží k zakládání složek/e-objektů a prohlížení doporučených typů souboru pro vkládání e-objektů. Záložky jsou následující: Přidat objekt, Přidat složku, Doporučené typy.

Význam sloupců seznamu složek:

 • Ozn. – umožňuje označit složku a následně ji smazat tlačítkem umístěným pod seznamem složek. Současně se složkou jsou smazány její podsložky a e-objekty. V případě, že jsou e-objekty složky použity v jiné složce, nelze složku smazat.

  Pozor, smazání složky je nevratnou operací!
 •  Název – kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. seznam podsložek, založených e-objektů, dále nabídka k založení či importu nových e-objektů nebo smazání původních e-objektů.

 • Počet obj./sl. – hodnota udává počet e-objektů a počet podsložek umístěných ve složce.

 • Správce – jméno správce složky, kliknutím na jméno se zobrazí osobní stránka uživatele v aplikaci Lidé na PEVŠ.

 •  Info – kliknutím na ikonu se zobrazí základní informace o složce a jejích vlastnostech.

 •  Přesunout - po kliknutí na ikonu je možné zvolenou složku objektů přesunout do jiné složky z projektové nebo soukromé knihovny.

 •  Upravit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu vlastností složky, tj. názvu, popisu a pokynů k otázkám složky, řazení a způsobu výběru otázek při generování testu.

 •  Přejít do složky – kliknutím na ikonu se zobrazí obsah složky, stejně jako ve sloupci název Název.

Objekty, které náleží ke složce, jsou zobrazeny v přehledu pod seznamem složek.

Kromě názvu e-objektu je uvedena jeho velikost a vlastník. V soukromé knihovně je vlastníkem pouze jejich autor, v e-projektové knihovně může být vlastníkem některý z pracovníků na e-projektu. Prostřednictvím ikon lze s e-objekty provádět následující operace:

 •  Info – ikona umožňuje zobrazit podrobnější informace o e-objektu, u obrázků poskytuje jejich náhled. Dále je zde možné zobrazit a vytisknout vložený posudek, kterým oponent zhodnotil daný e-objekt.

 •  Zobrazit – ikona umožňuje zobrazit náhled e-objektu.

 •  Stáhnout – ikona vyjadřuje typ e-objektu, umožňuje stáhnout jeho soubor a uložit ho do počítače.

 •  Přesunout – ikona umožňuje přesunout e-objekt do jiné složky soukromé nebo projektové knihovny. Po kliknutí na ikonu se zobrazí menu pro volbu složky, do které se má e-objekt přesunout, a přesun se potvrdí tlačítkem .

 •  Zveřejněno – ikona umožňuje podat návrh na zveřejnění objektu ve veřejné knihovně e-objektů. Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam složek veřejné knihovny, z něhož lze zvolit jednu nebo více složek (přidržením klávesy Ctrl a klikáním myší), ve kterých se má e-objekt zveřejnit. Kliknutím na je e-objekt navržen na zveřejnění ostatním uživatelům. Žádost může schválit nebo zamítnout správce veřejné knihovny.

  Ikona ve sloupci Zveřejněno indikuje, v jakém je stavu zveřejňování objektu ( – nezveřejněno, – dosud nerozhodnuto, – zveřejněno). Zveřejněný objekt nelze ze soukromé ani projektové knihovny smazat. Nejprve je nutné požádat správce o jeho smazání z veřejné knihovny a pak lze objekt podle potřeby smazat.

 •  Metadata – ikona umožňuje evidovat údaje, které obecně popisují elearningový e-objekt. Tyto údaje se využívají při výměně e-objektů a studijních e-opor s jinými univerzitami.

 •  Upravit – ikona umožňuje editaci názvu, popisu a e-objektu a v případě textového typu e-objektu i upravovat jeho obsah. Objekt může být nahrazen souborem s jiným e-objektem, ale stejného typu. Po provedení aktualizace e-objektu je možné znovu požádat správce veřejné knihovny o jeho zveřejnění.

Smazání objektu – složky a e-objekty lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Nelze smazat e-objekty zveřejněné ve veřejné knihovně a e-objekty použité v testech nebo e-opoře. U zveřejněných e-objektů je nutné nejprve požádat správce o smazání z veřejné knihovny, pak lze e-objekt smazat ze soukromé nebo projektové knihovny.