20. 9. 2020  15:14      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Složky a objekty


Po vstupu do aplikace Složky a objekty složky se zobrazí seznam jejích existujících podsložek a uložených objektů. V seznamu složek je vždy na prvním místě složka, která umožňuje návrat do nadřízené složky, jinou funkci tato složka nemá.

Vstupem do záložky Složky a objekty se rozšíří nabídka portálového menu o další záložky, které slouží k zakládání složek/objektů a prohlížení doporučených typů souboru pro vkládání objektů. Záložky jsou následující: Přidat objekt, Přidat složku, Doporučené typy.

Význam sloupců seznamu složek:

 • Ozn. – umožňuje označit složku a následně ji smazat tlačítkem umístěným pod seznamem složek. Současně se složkou jsou smazány její podsložky a objekty. V případě, že jsou objekty složky použity v jiné složce, nelze složku smazat.

  Pozor, smazání složky je nevratnou operací!
 •  Název – kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. seznam podsložek, založených objektů, dále nabídka k založení či importu nových objektů nebo smazání původních objektů.

 • Počet obj./sl. – hodnota udává počet objektů a počet podsložek umístěných ve složce.

 • Správce – jméno správce složky, kliknutím na jméno se zobrazí osobní stránka uživatele v aplikaci Lidé na PEVŠ.

 •  Info – kliknutím na ikonu se zobrazí základní informace o složce a jejích vlastnostech.

 •  Přesunout - po kliknutí na ikonu je možné zvolenou složku objektů přesunout do jiné složky z projektové nebo soukromé knihovny.

 •  Upravit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu vlastností složky, tj. názvu, popisu a pokynů k otázkám složky, řazení a způsobu výběru otázek při generování testu.

 •  Přejít do složky – kliknutím na ikonu se zobrazí obsah složky, stejně jako ve sloupci název Název.

Objekty, které náleží ke složce, jsou zobrazeny v přehledu pod seznamem složek.

Kromě názvu objektu je uvedena jeho velikost a vlastník. V soukromé knihovně je vlastníkem pouze jejich autor, v projektové knihovně může být vlastníkem některý z pracovníků na projektu. Prostřednictvím ikon lze s objekty provádět následující operace:

 •  Info – ikona umožňuje zobrazit podrobnější informace o objektu, u obrázků poskytuje jejich náhled. Dále je zde možné zobrazit a vytisknout vložený posudek, kterým oponent zhodnotil daný objekt.

 •  Zobrazit – ikona umožňuje zobrazit náhled objektu.

 •  Stáhnout – ikona vyjadřuje typ objektu, umožňuje stáhnout jeho soubor a uložit ho do počítače.

 •  Přesunout – ikona umožňuje přesunout objekt do jiné složky soukromé nebo projektové knihovny. Po kliknutí na ikonu se zobrazí menu pro volbu složky, do které se má objekt přesunout, a přesun se potvrdí tlačítkem .

 •  Zveřejněno – ikona umožňuje podat návrh na zveřejnění objektu ve veřejné knihovně objektů. Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam složek veřejné knihovny, z něhož lze zvolit jednu nebo více složek (přidržením klávesy Ctrl a klikáním myší), ve kterých se má objekt zveřejnit. Kliknutím na je objekt navržen na zveřejnění ostatním uživatelům. Žádost může schválit nebo zamítnout správce veřejné knihovny.

  Ikona ve sloupci Zveřejněno indikuje, v jakém je stavu zveřejňování objektu ( – nezveřejněno, – dosud nerozhodnuto, – zveřejněno). Zveřejněný objekt nelze ze soukromé ani projektové knihovny smazat. Nejprve je nutné požádat správce o jeho smazání z veřejné knihovny a pak lze objekt podle potřeby smazat.

 •  Metadata – ikona umožňuje evidovat údaje, které obecně popisují elearningový objekt. Tyto údaje se využívají při výměně objektů a studijních opor s jinými univerzitami.

 •  Upravit – ikona umožňuje editaci názvu, popisu a objektu a v případě textového typu objektu i upravovat jeho obsah. Objekt může být nahrazen souborem s jiným objektem, ale stejného typu. Po provedení aktualizace objektu je možné znovu požádat správce veřejné knihovny o jeho zveřejnění.

Smazání objektu – složky a objekty lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Nelze smazat objekty zveřejněné ve veřejné knihovně a objekty použité v testech nebo opoře. U zveřejněných objektů je nutné nejprve požádat správce o smazání z veřejné knihovny, pak lze objekt smazat ze soukromé nebo projektové knihovny.