Jun 1, 2020   4:53 a.m.      Žaneta        
University information system

Pracovníci


V záložce Pracovníci lze určit spolupracovníky projektu a současně jim přidělit roli, která jim umožní pracovat s potřebnými aplikacemi. Po dohledání osoby je nutné jí přidělit jednu nebo více rolí označením příslušných políček. Význam zkratek rolí je uveden v legendě aplikace. Roli lze kdykoliv změnit nebo odebrat, zrušením všech rolí je pracovník z projektu odebrán. Přidělení, změnu nebo odebrání role je nutné potvrdit tlačítkem .

Správce projektu je zobrazen tučným písmem. Správci a přihlášenému uživateli nelze odebrat roli administrativy. Změnit správce lze v záložce Základní informace přes odkaz a ikonu  Změna správce u projektu.

Role v projektu mohou být následující:

  •  administrativa - role určená pro vedení projektu, správce ji získává automaticky

  •  scénárista - role je určena k metodickému vedení přípravy opor, testů a přípravě multimediálních objektů

  •  tvůrce opor - role určená pro autory vytvářející učební eLearningové opory

  •  tvůrce testů - role určená pro osoby připravující bázi otázek pro testy v rámci opor, kurzů, předmětů a přijímacího řízení

  •  pomocník - role určená pro podporu aktivit v rámci projektu

  •  pozorovatel - osoba pouze pozorující průběh a stav projektu a jeho výsledků

  •  uživatel opor - uživateli s touto rolí jsou přístupné eLearningové opory

  •  uživatel objektů - uživateli s touto rolí může používat objekty uložené v projektové knihovně

  •  uživatel testů - role umožňující používání vytvořených testů v projektu

Uživatelům, kteří se podílejí na souvisejících vědecko-výzkumných projektech, nelze odebrat roli pozorovatele.