Jun 2, 2020   10:24 a.m.      Xénia        
University information system

Nástroje scénáristy


V záložce Nástroje scénáristy správce e-projektu a osoby s rolí scénárista nebo administrativa mohou připravit prázdné vzory testů v záložce Vzory testů a nastavit vlastní pojmenování úrovní textu v e-opoře v záložce Taxonomie.

Vzory testů

V záložce jsou vzory, které slouží jako podklad pro přípravu jakéhokoliv testu kdekoliv v informačním systému.

Tabulka s přehledem vzorů testů obsahuje položky jako Název, Správce, Podrobnosti, Náhled, Tisk, Upravit.

Vytvoření nového vzoru probíhá přes tlačítko . Kliknutím se otevře formulář, kde lze nadefinovat vlastnosti vzoru.