May 26, 2020   8:23 a.m.      Dušan        
University information system

eLearning


Elektronický způsob výuky (eLearning) je novým a moderním stylem v oblasti vzdělávání. Jeho úkolem je usnadnit studentům přístup ke studijním materiálům, umožnit ověření nově nabitých znalostí a nabídnout interaktivní nástroje komunikace. eLearning zahrnuje nejen elektronické studijní materiály prezentované prostřednictvím webového prohlížeče, ale i nástroje pro průběžné hodnocení studentů s automatickým vyhodnocováním. V případě eLearningu integrovaného do UIS je umožněno absolvování testu a výsledky testu provázat s podmínkami zápisu do předmětu. S úspěchem bylo této podmínky využito při rozřazení studentů do různých pokročilostí jazykových předmětů. Obecně je eLearning určen zejména dvěma nejširším skupinám uživatelů – učitelům a studentům.

Výhody e-learningové výuky:

 • aktuálnější studijní materiály;

 • snadnější přístup ke studijním materiálům (odkudkoliv, kdykoliv);

 • výuka může být více interaktivní;

 • zapamatovatelnější forma informací;

 • přizpůsobení výuky tempu a podoby studia potřebám a předpokladům studentů;

 • větší možnosti testování a autotestování studentů;

 • dostupné studium i pro hendikepované studenty.

Nevýhody e-learningové výuky:

 • nevhodné pro některé typy předmětů;

 • nevhodné pro určité typy studentů;

 • prvotní realizace je časově náročná.

Výhody integrace eLearningu do UIS a jeho využití na univerzitách lze shrnout v následujících bodech:

 • rozšíření o další podporu studijního procesu;

 • příprava prostředí pro zavedení distanční formy vzdělávání;

 • zefektivnění testování, distribuce učebních materiálů apod. v rámci současných forem studia;

 • zlepšení využití ICT a zvýšení osvěty ve využívání nástrojů ICT v rámci výukového procesu.