Sep 30, 2020   5:05 p.m.      Jarolím        
University information system

Soukromá knihovna e-objektů


V aplikaci Soukromá knihovna e-objektů jsou umístěny soubory s animacemi (SWF), různé dokumenty (TXT, DOC, XLS, PDF apod.), obrázky (JPEG, GIF atd.), videa (WMF, AVI atd.) a zvukové nahrávky (MP3, MID atd.). Aktuální seznam podporovaných typů souborů je dostupný například v aplikaci Složky a objektyDoporučené typy. E-objekty se vkládají do textů elektronických testových otázek a studijních e-opor, které jsou pak čtenářům názornější.

E-objekty se uchovávají v knihovnách ve vhodně pojmenovaných složkách, například podle tématu nebo podle typů souborů. V knihovně je lze dohledávat podle názvu – záložka Vyhledávání. Evidence e-objektů probíhá v:

  • Soukromé knihovně e-objektů – e-objekty umístěné v soukromé knihovně může používat pouze jejich autor a pouze v e-projektech, kde mu byla přidělena role, nikdo jiný. Zpravidla se do knihovny ukládají e-objekty, které bude uživatel používat ve více e-projektech.

  • Projektové knihovně e-objektů – e-objekty umístěné v projektové knihovně mohou využívat evidovaní pracovníci pouze v rámci jejich e-projektu. Knihovna se zakládá automaticky ihned po založení e-projektu.

Soukromá i projektová knihovna obsahují stejné portálové menu s aplikacemi k evidenci e-objektů.

Související témata nápovědy