May 28, 2020   0:11 a.m.      Viliam        
University information system

Knihovna e-objektů


Knihovna e-objektů UIS se liší podle možnosti použití uložených e-objektů a podle uživatelů, kteří je mohou používat. Knihovna je dostupná v Osobní administrativě v sekci eLearning.

Prvním typem je soukromá knihovna pod odkazem Soukromá knihovna e-objektů, v ní jsou umístěny všechny e-objekty vložené uživatelem.

Druhým typem je projektová knihovna, která je dostupná pod odkazem eLearningové projektyKnihovna e-objektů, a obsahuje pouze e-objekty vztahující se k danému elearningovému projektu. V obou knihovnách mají uživatelé definovanou velikost kvóty pro ukládání e-objektů a dále je definována kvóta pro jednotlivé typy e-objektů, tj. maximální velikost obrázku, textového souboru apod.

Pokud je přidělená kapacita knihovny e-objektů naplněna nebo je nutné vložit e-objekt větší, než je maximální možná velikost daného typu e-objektu, je možné požádat správce knihovny e-objektů o navýšení kapacity.

Třetím typem je veřejná knihovna, která obsahuje všechny zveřejněné verze studijních e-opor a dalších e-objektů a která je přístupná všem, i neautorizovaným uživatelům. Její obsah je dostupný v aplikaci Elektronické studijní materiály.

Knihovna je rozdělena na záložky: Strom složek, Složky a objekty, Všechny objekty, Vyhledávání, Nastavení.

Související témata nápovědy