Jun 2, 2020   11:22 a.m.      Xénia        
University information system

Základní informace


V záložce Základní informace jsou uvedeny podrobnosti o opoře – její název, jméno správce, datum založení, jména autorů, hodnocení obtížnosti textu a seznam nezaložených ale doporučených částí. Orientační obtížnost textu se zjišťuje pomocí tzv.FOGindexu,který určuje,nakolik je text čitelný.

Orientační obtížnost textu se zjišťuje pomocí tzv. FOG indexu, který určuje, nakolik je text čitelný. Stupnice FOG indexu:

  • 20 až 24: materiál je jednoduchý ke čtení a pochopení, věty jsou krátké, je zde málo dlouhých slov;

  • 25 až 29: materiál je dosti obtížný, některé věty je třeba číst i vícekrát než jednou;

  • 30 až 39: odborná kniha;

  • 40 a více: těžký až nečitelný text.