Jun 4, 2020   4:04 p.m.      Lenka        
University information system

Výpis jedné přihlášky


Aplikace Výpis jedné přihlášky slouží k zobrazení údajů přihlášky uchazeče. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p.

Po vstupu do aplikace je třeba vyhledat přihlášku uchazeče podle jeho jména, rodného čísla nebo čísla přihlášky. Pokud je nalezeno více přihlášek jednoho uchazeče, lze vždy zobrazit pouze obsah jedné zvolené.

Ve výpisu přihlášky jsou uvedeny všechny údaje, které byly vyplněny, včetně volitelných předmětů a počtu bodů přidělených na základě definovaných extrabodových kritérií. Dalšími doplňujícími informacemi mohou být údaje o termínu konání přijímací zkoušky, počet přidělených bodů, odvolání, kód rozhodnutí, datum potvrzení zájmu o studium z návratky, zvolené předměty ke studiu, apod.

Výpis neinformuje o kompletnosti přihlášky.