May 30, 2020   1:23 p.m.      Ferdinand        
University information system

Tisk sestavy pro doplnění bodů a variant testů


Aplikace Tisk sestavy pro doplnění bodů a variant testů umožňuje tisk prázdného formuláře pro doplnění bodů a variant testů uchazečů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Tuto sestavu může využít zkušební komise pro záznam bodů uchazečů. Z ní se pak body přepisují do aplikace Hromadné zadávání získaných bodů.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Sestavu lze tisknout v různých variantách, které lze zvolit prostřednictvím kritérií ve formuláři aplikace, například podle studijního programu a zaměření, studijní formy, etapy, místa studia, kola přijímacího řízení a vypsaného termínu přijímací zkoušky. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení. Kritéria zvolená pro tisk sestavy spolu s přesným termínem tisku jsou uvedena v záhlaví tabulky. Sestava dle zvolených kritérií se vytiskne tlačítkem .

Sestava obsahuje jméno uchazeče, rodné číslo, seznam předmětů přijímací zkoušky s poli pro vložení bodů a variant testů.