May 29, 2020   10:55 p.m.      Vilma        
University information system

Individuální tisk rozhodnutí


Aplikace Individuální tisk rozhodnutí umožňuje tisk rozhodnutí, případně oznámení a návratek pro jednotlivé uchazeče a jejich přihlášky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Současně s tiskem kladného rozhodnutí o přijetí je uchazeči vygenerován předpis školného (viz aplikace Financování přihlášky).