Jun 6, 2020   0:25 a.m.      Norbert        
University information system

Přijetí na více typech


Aplikace Přijetí na více typech umožňuje zobrazit seznam uchazečů s kladným kódem rozhodnutí na více typech přijímacích řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výpis seznamu přihlášek. V nabídkách jsou uvedeny možnosti, pro které existuje alespoň jedna přihláška se zadaným rozhodnutím. Volba Jen alternativní typy umožňuje omezit seznam přihlášek jen na přihlášky alternativních typů. Zatržením volby Postup do 2. kola seznam uchazečů s více postupy do 2. kola. Volba se nabízí jen u programů, kde uchazeči postupují do 2. kola přijímacího řízení. Seznam přihlášek se zobrazí po stisknutí tlačítka .

Alternativní typy přijímacího řízení lze nastavit pomocí atributu typu přijímacího řízení Alternativní typ přijímací zkoušky.

V zobrazeném seznamu jsou uvedeni uchazeči, kteří mají evidováno přijetí (resp. postupu do druhého kola) na více typech přijímacího řízení v rámci fakulty. Nad seznamem je uveden počet uchazečů, kteří mají evidováno přijetí (resp. postupu do druhého kola) na více typech přijímacího řízení a také celkový počet přihlášek dle zvolených omezení.