Jun 1, 2020   8:04 a.m.      Žaneta        
University information system

Tisk prezenčních listin - dostavili se


Aplikace Tisk prezenčních listin - dostavili se slouží k tisku vyplněného seznamu s docházkou uchazečů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Sestavu lze tisknout v různých variantách, které lze zvolit prostřednictvím kritérií ve formuláři aplikace, například podle studijního programu a zaměření, studijní formy, etapy, místa studia, kódu rozhodnutí apod. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení. Kritéria zvolená pro tisk sestavy jsou uvedena v záhlaví tabulky. Sestava dle zvolených kritérií se vytiskne tlačítkem .

V sestavě se tisknou uchazeči, kteří se dostavili k zápisu a mají vyznačenou účast na zápise v aplikaci Hromadné zadávání docházky a zaměření. V sestavě se nezobrazují uchazeči, kteří účast na zápise vyznačenou nemají.

Součástí sestavy je jméno a příjmení uchazeče, zaměření studia, datum zápisu a případně poznámka.