Jun 4, 2020   4:24 p.m.      Lenka        
University information system

Individuální tisk pozvánek


Aplikace Individuální tisk pozvánek je určena pro individuální tisk pozvánek k přijímacím zkouškám pro jednotlivé uchazeče. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Následně se přihláška vytiskne. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče. Nemá-li přihláška přidělen termín zkoušky, nelze pozvánku vytisknout.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.