Jun 2, 2020   9:05 a.m.      Xénia        
University information system

Obsazení termínů a uchazeči bez termínu


Aplikace Obsazení termínů a uchazeči bez termínu je přehledem všech vypsaných termínů a současně statistikou aktuální obsazenosti vypsaných termínů přijímací zkoušky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazeno pole pro zadání koeficientu navýšení kapacit učeben. Tímto koeficientem se násobí skutečná kapacita učebny, ve které je termín vypsán. Stisknutím tlačítka zobrazí výpis obsazených termínů přijímacích zkoušek.

Seznam se postupně řadí dle místnosti, data a času konání akce. Význam sloupců seznamu:

  • Kapacita bez koeficientu – je uvedena kapacita termínu vložená při definici termínu.

  • Obsazeno – počet přihlášek přidělených na termín.

  • Volných míst bez koeficientu – počet volných míst na termínu bez započítaného koeficientu. Je rozdílem hodnot ve sloupci Kapacita bez koef.Obsazeno.

  • Kapacita s koeficientem – je uvedena kapacita termínu vynásobená koeficientem zadaným při definici termínu.

  • Volných míst s koeficientem – počet volných míst na termínu se započítaným koeficientem. Je rozdílem hodnot ve sloupci Kapacita s koeficientemObsazeno.

Nemají-li všichni uchazeči termín přidělen, je pod seznamem zobrazeno tlačítko . Kliknutím na něj se zobrazí seznam uchazečů, kterým ještě nebyl přidělen termín přijímací zkoušky. Seznam uchazečů je doplněn údaji jako je rodné číslo, registrační číslo přihlášky, požadovaný studijní program, zaměření a forma.